Покривно озеленяване

Date: 16 Nov 2009 Comments: 0

2_HK_IFC_Roof_Garden_Public_Space_Area_02Произходът на покривните градини ни връща векове назад. През 600г. пр. н.е. във Вавилонската империя са били създадени първите покривни градини. Легендата разказва за вавилонската царица Семирамида , която тъгувала по родните си места и заповядала да се донесат растения от средиземноморието , които засадили в големи отвори по терасите на двореца. Водата за тези градини се доставяла по сложна водозахранваща система. Това древно инженерно съоръжение заслужено се нарежда като едно от седемте чудеса на света. Още от древността , човекът е отдавал голямо значение на природата, а днес повече от всякога се цени и малкото зелено пространство останало в бетонната джунгла на градовете. Много е трудно в центъра на големите градове , където имотите са най-скъпи , да се отдели площ за озеленяване. В отговор на тази нужда покривното озеленяване намира все по-голямо приложение. Покривните градини са нещо обичайно за градовете на САЩ , Япония , Германия и други развити страни. В Ню йорк , най скъпо струващите имоти са така наречените „пентхаус”- малки къщи , разположени на покрива на големите сгради , които са оградени от зеленина. Броят на реализирани подобни проекти значително нараства , като това е свързано с факта , че тези имоти са с най-висока цена.

Очаква се да бъде въведена единна система за сертифициране на сградите в ЕС , като в най-висока категория ще бъдат оценявани екологичните сгради-тези които имат най-висока енергийна ефективност , предоставят на обитателите здравословна жилищна среда и не замърсяват природата.

isl_image01Озеленените покриви имат редица икономически предимства: по-дълъг живот на хидроизолацията , по-голяма енергийна ефективност – средства , които се връщат в последствие. Покривното озеленяване е много добра изолация. Разположените на покрива вегетативни пластове , имат способността да редуцират нагряването на повърхността на сградите. Растенията повишават влажността на въздуха , което също допринася за понижаването на температурата , в резултат на това се снижават разходите за охлаждане на сградата. От друга страна през зимата значително се намаляват разходите за отопление на сградите.

Следва продължение…

Leave a Reply