Доза свежест

Date: 1 Sep 2009 Comments: 0
Ако изградим умело водна площ, тя ще бъде притегателният център на градината –по време на парти, за срещи и разговори, за съзерцание.
от Надежда Харизанова, ландшафтен архитект/Градински център Ерика
Как да впишем водното пространство в зеленото? Възможно е комбинирането на алпинеум или скален цветен кът с водопад и езеро, както и каскада от водни огледала в геометричен стил. Ако съчетаем водната площ с поток или водопад, внасяме динамика, а с огледалното езеро с водни лилии – умиротворение и романтика. Композицията добива завършеност с ефектно осветление, декоративни пластики, градински мебели и аксесоари.

Проектът

Създаването на този тип пространствено решение на градината е истинско предизвикателство и за добрия проектант, и за собственика – изискват се средства и грижи. Именно специалистът ще помогне с финансовия разчет и ще съобрази дизайна с възможностите за поддръжка. Несъмнено е обаче, че всяко усилие ще бъде възнаградено с удовлетворение от постигнатата красота.

Да се съобразим със…

Размерите на водната площ зависят от зеленото пространство – тя не бива да се губи в него, нито да го доминира. Например за да се получи хубава пропорция в градина от около 300-400 кв.м, водната площ трябва да бъде от 10-20 кв.м, като за нея се подбира най-равното място в терена.

Материалите

За традиционна пейзажна водна площ това са полимерна форма за фонтани или фолио за фонтани, пясък, естествени камъни, речна баластра, помпа за фонтани с желания ефект, влаголюбиви и водни растения. Тези материали могат да се намерят в почти всички градински центрове и специализирани магазини. Консултацията с експерти е препоръчителна – особено при избора на помпа. Той зависи от големината и вида на конкретната водна площ. За да се получи ефектен водопад, трябва да се осигури помпа със съответния дебит. Ако за водната площ са предвидени лилии и рибки, помпата трябва да има пречистващи филтри – химични, механични и биологични.

Технология на изграждане

Сравнително лесна е и все пак специалистите ще спестят и разходи, и нежелани усложнения. За ентусиазираните любители ето най-общо последователността на етапите.

• Формата на водния басейн се трасира, определят се нивата и дълбочината.

• Земното легло се изкопава според формата на водната площ и на две нива – първото за влаголюбиви растения и камъни с ширина 25-30 см и дълбочина 20 см и второто с дълбочина 40-50 см.

• Дъното и стените се почистват от едри корени и камъни.

• Почвата на дъното и стените се уплътняват.

• Насипва се 3 см слой мокър пясък.

• Поставя се формата или фолиото и се напълва с вода. Краищата на фолиото трябва да излизат 30-40 см от изкопа и да се стабилизират с едри камъни или плочи. Ако се използва готова форма за фонтани, останалото пространство между изкопа и формата с пясък се запълва.

• Влаголюбиви растения, различни по големина и форма камъни и речна баластра се разполагат покрай водната площ. Именно последната стъпка е най-важна за естетичния ефект – ако формата/фолиото се прикрият добре, създава се впечатление за естествен ландшафт.

Засаждане на растенията

Препоръчително е за целта да се използват специални кошници. Дъното на кошницата се застила с геотекстил и тя се напълва с почвена смес за водни растения. Растението се засажда и отгоре се слага пласт от трошен камък; това ще предпази почвата от отмиване.

Кошниците се поставят на подбраните места, като се осигурява място на повърхността на водата за развитие на растенията. Водните лилии, както и други фини водни растения, предпочитат спокойните води, затова не се засаждат близо до помпата, до поточета или водопади.

Растения за водни площи

Делят се на три групи в зависимост от зоната на обитаване. В първата са тези, чиято коренова система няма допир с водната площ. Развиват се добре при по-голяма въздушна влажност, но не понасят заблатяване на почвата. Такива са различни видове иглолистни от р.Thuja и р.Chamaecyparis, различни форми на Acer palmatum и други папрати и цветя. Те се засаждат в близост до водната площ, без да имат корените пряк контакт с водата.

Втората група са растения за заблатени почви. Tе се засаждат непосредствено до водната площ, но не във водата. Това са видове Hosta, Astilbe, Calla palustris, Iris versicolor, Primula, Carex и др.

В последната група са растения, чиито корени са изцяло потопени във вода. Те са два вида: засадени в субстрат и свободно плаващи. Typha – папур, Juncus, Acorus, Gunera и др. се използват за декориране на страничната ивица на водната площ. Засаждат се в кошници на избраните места отстрани на водния басейн. За декориране на водата се използват свободно плаващи растения – Azolla caroliniana, Stratiotes aloides, Trapa natans и др.

Най-популярна от  растенията, засадени в почвен субстрат, е водната лилия – Nymphaea. Съществуват редица сортове водни лилии, подходящи за нашите климатични условия.Те се засаждат в специални кошници, които се поставят на дъното на водния басейн. Водните лилии изискват пълно ослънчаване и спокойна вода с дълбочина между 45-75 см. Необходимо е водната площ да бъде не по-малка от 1,8 м в диаметър. Има и сортове с по-малки листа и цветове, които биха могли да се отглеждат и в по-скромни водни площи. Това са Nymphaea Aurora, N.Candida. Най-малка е Nymphaea tetragona Alba с диаметър на цвета едва 2,5 см. За дълбоки води около 3 м е подходяща Nymphaea alba, N. Charles de Meurville

- диаметър на листа 1,2 м.

Leave a Reply