Условия на доставка

Written on 22.05.2009 – 7:37 | by admin |

1. Уебсайтът shop.erika.bg представлява информационен и търговски център за електронна търговия на фирма ЕРИКА КО ЕООД.

2. Сайтът предлага възможност за закупуване на представените продукти, които се доставят от фирма ЕРИКА КО ЕООД директно до клиента на посочен от него адрес.

3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.

4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

5. shop.erika.bg представлява информационен портал на предлаганите от фирма ЕРИКА КО ЕООД стоки и услуги, както и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители възможността да закупят тези продукти on-line, спазвайки Общите условия за употреба на сайта.

6. ЕРИКА КО ЕООД се стреми да пази личните данни на потребителите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и за неговите поръчки, няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

7. Предлаганите в сайта продукти са класифицирани по своя вид, като е поместена основна информация и, в повечето случаи, снимка за всеки отделен продукт и са указани възможните размери на продукта, както и неговата цена.

8. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой с включен ДДС и е без включена в тази стойност цена на доставката.

9. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ” купувам ” в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и фирма ЕРИКА КО ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

10. Клиентът посочва основните параметри на желания от него продукт, съгласно представените опции и вида на стоката (вид, размер, количество).

11. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес, телефон и e-mail, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока на доставка.

12. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва ЕРИКА КО ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

13. След получаване на поръчката, от ЕРИКА КО ЕООД се извършва проверка на посочения телефонили e-mail за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

14. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

15. Поръчаният от клиента продукт се доставя от 3 до 7 работни дни при поръчка на наличен продукти по договаряне при поръчка на продукт , който не е наличен в базата на фирма ЕРИКА КО ЕООД, на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

16. Доставката на поръчаният продукт се заплаща от клиента.

17. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.

18. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ЕРИКА КО ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

19. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

20. Заплащането на дължимата цена на стоката става при доставка чрез наложен платеж  от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

21. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

22. Клиент, поръчал стока on-line от сайта shop.erika.bg има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

· aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента, съобразно зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия, извън онези, посочени в on-line заявката не са основание за връщане на стоката.

· ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

· ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната цена в shop.erika.bg , към момента на осъществяване на on-line заявката.

· ако не е спазен срока, обявен за доставка;

23. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

24. “ЕРИКА КО” ЕООД си запазва правото да променя по всяко едно време цените на предлаганите в сайта продукти.

25. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

26. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

27. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена съобразно установените правила.

ОГРАНИЧЕНИЯ

28. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта shop.erika.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

29. Потребителите на сайта shop.erika.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини,снимки, образи или части от сайта, без изрично разрешение на ЕРИКА КО ЕООД

30. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

31. Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на ЕРИКА КО ЕООД

32. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.